Energia wiatru na lądzie

Energia wiatru na lądzie

Podmuchy wiatru wytwarzają energię mechaniczną, która jest przekształcana w energię elektryczną

Energia słoneczna

Energia słoneczna

Promieniowanie słoneczne jest przekształcane w energię elektryczną dzięki panelom fotowoltaicznym zainstalowanym na ziemi, na wodzie oraz zadaszeniach

Hydroelektryczność

Hydroelektryczność

Siła wody wytwarza energię mechaniczną, która jest następnie przekształcana w energię elektryczną

Morska energia wiatrowa

Morska energia wiatrowa

Turbina wiatrowa instalowana jest na morzu, aby wykorzystać regularny i wiejący z większą prędkością wiatr

Eko-spalanie

Eko-spalanie

Eko-spalanie przekształca odpady w energię, przy możliwie najniższej emisji CO2 oraz bez negatywnego oddziaływania na środowisko

Wodór

Wodór

Produkcja wodoru przez elektrolizę. Wytworzony wodór jest następnie wykorzystywany w postaci zielonego paliwa

Tworzymy projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych od podstaw. Od pozyskania gruntów do oddania inwestycji dzieli nas sześć kroków. Każdy z nich wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, by całość mogła funkcjonować bez zarzutu.

Krok 1

Perspektywa

Poruszamy się w obrębie trzech strategii: pozyskujemy tereny pod inwestycje, przejmujemy projekty o dużym potencjale oraz nawiązujemy współprace z zewnętrznymi inwestorami.

Krok 2

Rozwój projektu

Opracowujemy raporty środowiskowe dla każdej lokalizacji. Uzyskujemy wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę, warunki przyłączenia do sieci. Negocjujemy warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej np. w formie umów cPPA.

Krok 3

Finansowanie

Finansujemy projekty własnym kapitałem. Korzystamy także ze wsparcia banków oraz finansowania typu mezzanine. W wyniku realizacji ponad 60 inwestycji w Polsce, staliśmy się wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Do tej pory pozyskaliśmy wsparcie banków na poziomie 1.3 mld zł przy inwestycjach wartych ponad 2 miliardy złotych.

Krok 4

Realizacja

Projektujemy i nadzorujemy budowę elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Obecnie realizujemy inwestycje, które z końcem 2023 roku zwiększą naszą moc operacyjną do poziomu 0.5 GW w Polsce.

Krok 5

Obsługa i konserwacja

Sprzedajemy energię odnawialną do firm dystrybuujących prąd oraz energochłonnym firmom w ramach umów corporate PPA. Nasze inwestycje obsługują wewnętrzni specjaliści i eksperci, którzy prowadzą lub nadzorują serwis i cały proces utrzymania farm.

Krok 6

Demontaż i rekultywacja

Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne są projektowane na okres 20-30 lat. Po tym czasie zapewniamy repowering istniejących instalacji lub demontaż wszystkich elementów, rekultywację gruntów i recykling komponentów bez negatywnego wpływu na środowisko.

Cel do 2022 roku: 1 GW zainstalowanej mocy

0 MW

Operacyjne

0 MW

W budowie

0 MW

Na etapie finansowania

0 GW

Na etapie rozwoju