Eko-spalanie

Eko-spalanie

Ponad miliard ludzi na Ziemi nie ma dostępu do elektryczności. Jednocześnie produkujemy coraz więcej odpadów, z których znaczna część nie jest przetwarzana. SUS oferuje pro-ekologiczne rozwiązania w kierunku zamiany odpadów w zieloną energię dla wszystkich.

DLACZEGO PRZETWARZANIE ODPADÓW JEST PRO-EKOLOGICZNE ?

 

  • O ponad 90% redukuje poziom odpadów
  • Nie obciąża środowiska (brak zanieczyszczonych płynów i powietrza)
  • Promuje sortowanie odpadów / recycling (jedynie nieprzetwarzalne odpady są akceptowane)
  • Redukuje emisje gazów cieplarnianych (poprzez zastąpienie paliw kopalnych)
  • Redukuje ryzyko epidemiologiczne (neutralizuje bakterie i wirusy)
  • Produkuje energię odnawialną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z minimalnym udziałem emisji CO2

SUS Environment oferuje rozwiązania w zakresie projektowania, budowy i finansowania jednostek ekologicznego spalania odpadów. SUS bazuje na szwajcarskiej technologii z ponad 900 realizacjami na całym świecie, przy konkurencyjnej cenie i silnych zdolnościach finansowych z korzyścią dla klientów.

Rozwój Grupy w zakresie przetwarzania odpadów w energię jest realizowany przez Qair Environment, spółkę zależną Qair Group.

Działalność