Wodór

Wodór

Qair jest zaangażowany w duży projekt, który od 2023 roku będzie produkować, przechowywać, transportować i wprowadzać na rynek zielony wodór. Nasze cele są ambitne i opierają się na kluczowych elementach:

 

  • Regionalna produkcja zielonego wodoru
  • Produkcja masowa i przemysłowa dla uzyskania konkurencyjności
  • Opracowanie oferty usług dostosowanych do potrzeb przemysłowych (ciężarówki – łodzie – pociągi)
  • Opracowanie optymalnego projektu
  • Promowanie regionu Port la Nouvelle jako węzła komunikacyjnego, opierając się na trzech kluczowych zaletach regionu: jakości infrastruktury morskiej, potencjale przemysłu i bliskości sieci kolejowej i autostrad

Najistotniejsze elementy

Premier Elément, pierwszy projekt produkujący zielony wodór o dużej wydajności (od 1 do 15 t / d) w Port la Nouvelle (Aude) jest planowany jako część wspólnego przedsięwzięcia z AREC (Regional Energy and Climate Agency) w rejonie Oksytanii. Program „Littoral +” zwyciężył w konkursie , Territoire d’Innovation et de Grande Ambition” (TIGA).

Producent i dystrybutor, Qair – Premier Element, oferuje pełen zakres usług związanych z wykorzystaniem wodoru. Qair – Premier Element dąży do przemysłowej produkcji wodoru w celu optymalizacji kosztów produkcji i osiągnięcia konkurencyjności gospodarczej. Premier Element dąży do osiągnięcia 20% udziału rynku w Oksytanii do 2050 r. (Program REPOS).

Cel Qair

Uprzemysłowienie procesów, udział w masowym i rentownym wdrożeniu nośnika wodoru jako nośnika energii.

Działalność