Qair, an independent energy producer (IPP), has assets of 500 MW, only renewable sources. The Group has 700 MW of projects in the financing and construction phase and is developing 3 GW of assets at an earlier stage of development with potential for future implementation.

For over 30 years, he has relied on the knowledge of his experts and the vision of founder Jean-Marc Bouchet. We have gained our experience through the development and operation of over 600 MW of renewable energy in France, with an investment value of more than one billion euros.

With an international network of contacts in Africa, Southeast Asia, South America and Europe, Qair continues to grow globally. This flexible approach allows us to aim to mobilize 1 GW of assets by 2022.

Słowo od Założyciela

Słowo od Założyciela

Jean-Marc Bouchet

Założyciel

Z wielką przyjemnością pragnę zaprezentować nową nazwę i tożsamość naszej grupy Qair. Spójna nazwa dla wszystkich działalności na lądzie i na morzu – przetwarzanie energii słonecznej, wodnej, z odpadów, z wodoru – pozwala lepiej zrozumieć i wyrazić jedność naszej grupy w trzynastu krajach, w których realizujemy projekty.

Qair dumnie nawiązuje do naszych korzeni („Qa”-od poprzedniej nazwy Quadran), jednoczy naszą międzynarodową obecność (,,i” – od angielskiego „international”) oraz potwierdza nasze zaangażowanie w energię odnawialną (,,r” – od angielskiego „renewable”).

W ten sposób lepiej wyrażamy, jaką firmą jesteśmy od 30 lat działalności grupy. Wreszcie, nazwa odzwierciedla wspaniałe czasy, w których żyjemy, pełne obietnic i wyzwań. Potwierdza stabilność naszej działalności i zapewnia, że nasz rozwój jest zrównoważony i nie wpłynie negatywnie na przyszłe pokolenia

« Mamy zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń by pozostać na naszej drodze jako pionier rozwiązań wspierających środowisko!  »

Słowo od Założyciela

Nasze wartości

Filary naszego lokalnego rozwoju

FAIR

FAIR

Zawsze uczciwy biznes

Pielęgnowanie i promowanie ducha przedsiębiorczości. Zasięganie opinii i traktowanie na równi sobie lokalnych przedsiębiorców. Dzielenie się umiejętnościami i dbanie o relacje z bliskim otoczeniem.

CARE

CARE

Zawsze w rytmie planety

Troska o życie mieszkańców planety. Otwartość na inne kultury.

SHARE

SHARE

Budowanie zaufania

Przekazywanie i uczenie się z doświadczeń płynących z kontaktów międzyludzkich. Dzielenie się nowoczesnymi rozwiązaniami.

Kluczowe informacje

0 GW

rozwiniętych, sfinansowanych, wybudowanych oraz operacyjnych projektów pochodzących z OZE

0 mln euro

przychody w 2019 roku

0 mln euro

kapitału własnego (stan na koniec H1 2019)

0

pracowników

Historia

Od trzydziestu lat jesteśmy zaangażowani w zmiany w sektorze energetycznym

 • 1988

  Powstanie pierwszej elektrowni wodnej,

  wybudowanej przez Jean-Marc Bouchet.

 • JMB

  1998 - 2005

  Wdrożenie lokalnej strategii

  Utworzenie Energies du Midi (1998) oraz JMB Energies du Midi (2005)

 • Lucia Holding

  2011

  Budowa wizji i strategii firmy

  Utworzenie spółki Lucia Holding

 • Ancien Energies Libres
  Aerowatt

  2013

  Wzmocnienie pozycji w sektorze

  Utworzenie grupy Quadran, powstałej z przejęcia Aérowatt przez JMB Energie

 • Energies libres
  Quadran Energies Marines

  2016

  Dywersyfikacja działalności

  Utworzenie Energies Libres oraz Quadran Enegie Marines

 • Lucia Innovation
  Quadran International

  2017

  Otworzenie się na rynki międzynarodowe

  Sprzedaż francuskich aktywów lądowych do Direct Energie (Total).

  Rozpoczęcie działalności Quadran International oraz Lucia Holding

 • Primeo Energie
  Premier Element
  Lucia France

  2019

  Kontynuacja dywersyfikacji i kształtowania grupy

  Po połączeniu Energie Libres i EBM Energie powstaje Primeo Energie France

  Pierwszy etap:

  Utworzenie spółki zależnej we Francji.


 • Qair

  2020

  Wzmocnienie wizerunku grupy poprzez spójność

  Nowa nazwa Qair powstała, by ujednolicić działania grupy na całym świecie.