Qair, niezależny producent energii  (IPP), posiada aktywa o mocy 220 MW, wyłącznie źródła odnawialne. Grupa posiada 780 MW projektów w fazie finansowania i budowy oraz rozwija 3 GW aktywów na wcześniejszym etapie rozwoju z potencjałem realizacji w przyszłości.

Od ponad 30 lat  polega na wiedzy swoich ekspertów oraz wizji założyciela Jean-Marca Bouchet. Nasze doświadczenie zdobyliśmy poprzez  rozwój  i eksploatację ponad 600 MW pochodzących z OZE we Francji, o wartości inwestycyjnej przekraczającej miliard euro.

Dzięki międzynarodowej sieci kontaktów w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Południowej i Europie, Qair kontynuuje globalny rozwój. To elastyczne podejście pozwala nam dążyć do uruchomienia 1 GW aktywów do 2022 r.

Słowo od Założyciela

Słowo od Założyciela

Jean-Marc Bouchet

Założyciel

Z wielką przyjemnością pragnę zaprezentować nową nazwę i tożsamość naszej grupy Qair. Spójna nazwa dla wszystkich działalności na lądzie i na morzu – przetwarzanie energii słonecznej, wodnej, z odpadów, z wodoru – pozwala lepiej zrozumieć i wyrazić jedność naszej grupy w trzynastu krajach, w których realizujemy projekty.

Qair dumnie nawiązuje do naszych korzeni („Qa”-od poprzedniej nazwy Quadran), jednoczy naszą międzynarodową obecność (,,i” – od angielskiego „international”) oraz potwierdza nasze zaangażowanie w energię odnawialną (,,r” – od angielskiego „renewable”).

W ten sposób lepiej wyrażamy, jaką firmą jesteśmy od 30 lat działalności grupy. Wreszcie, nazwa odzwierciedla wspaniałe czasy, w których żyjemy, pełne obietnic i wyzwań. Potwierdza stabilność naszej działalności i zapewnia, że nasz rozwój jest zrównoważony i nie wpłynie negatywnie na przyszłe pokolenia

« Mamy zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń by pozostać na naszej drodze jako pionier rozwiązań wspierających środowisko!  »

Słowo od Założyciela

Nasze wartości

Filary naszego lokalnego rozwoju

FAIR

FAIR

Zawsze uczciwy biznes

Pielęgnowanie i promowanie ducha przedsiębiorczości. Zasięganie opinii i traktowanie na równi sobie lokalnych przedsiębiorców. Dzielenie się umiejętnościami i dbanie o relacje z bliskim otoczeniem.

CARE

CARE

Zawsze w rytmie planety

Troska o życie mieszkańców planety. Otwartość na inne kultury.

SHARE

SHARE

Budowanie zaufania

Przekazywanie i uczenie się z doświadczeń płynących z kontaktów międzyludzkich. Dzielenie się nowoczesnymi rozwiązaniami.

no title

Kluczowe informacje

0 GW

rozwiniętych, sfinansowanych, wybudowanych oraz operacyjnych projektów pochodzących z OZE

0 mln euro

przychody w 2019 roku

0 mln euro

kapitału własnego (stan na koniec H1 2019)

0

pracowników

Historia

Od trzydziestu lat jesteśmy zaangażowani w zmiany w sektorze energetycznym

 • 1988

  Powstanie pierwszej elektrowni wodnej,

  wybudowanej przez Jean-Marc Bouchet.

 • JMB

  1998 - 2005

  Wdrożenie lokalnej strategii

  Utworzenie Energies du Midi (1998) oraz JMB Energies du Midi (2005)

 • Lucia Holding

  2011

  Budowa wizji i strategii firmy

  Utworzenie spółki Lucia Holding

 • Ancien Energies Libres
  Aerowatt

  2013

  Wzmocnienie pozycji w sektorze

  Utworzenie grupy Quadran, powstałej z przejęcia Aérowatt przez JMB Energie

 • Energies libres
  Quadran Energies Marines

  2016

  Dywersyfikacja działalności

  Utworzenie Energies Libres oraz Quadran Enegie Marines

 • Lucia Innovation
  Quadran International

  2017

  Otworzenie się na rynki międzynarodowe

  Sprzedaż francuskich aktywów lądowych do Direct Energie (Total).

  Rozpoczęcie działalności Quadran International oraz Lucia Holding

 • Primeo Energie
  Premier Element
  Lucia France

  2019

  Kontynuacja dywersyfikacji i kształtowania grupy

  Po połączeniu Energie Libres i EBM Energie powstaje Primeo Energie France

  Pierwszy etap:

  Utworzenie spółki zależnej we Francji.


 • Qair

  2020

  Wzmocnienie wizerunku grupy poprzez spójność

  Nowa nazwa Qair powstała, by ujednolicić działania grupy na całym świecie.